+ Reageren op discussie
Pagina 92 van 100 EersteEerste ... 42829091929394 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1.366 t/m 1.380 van 1492
 1. #1366


  AAN K. EN ICEMAN

  Dien jullie aanvraag en verkavelingswijziging gelijktijdig in dat hebben wij ook gedaan. en probeer zo snel mogelijk de persoon te vinden op ruimtelijke ordening die uw dossier behandelt. Eens je die hebt moet je die om de dag bellen om te vragen hoe het zit dan duurt het minder lang. Zo hebben wij 2 maanden wachttijd ervan af kunnen pitsen. 4 maanden gewacht op de goedkeuring dus. Groeten spectrum :P

 2. #1367
  kerel
  Geregistreerd
  Sep 2008
  Berichten
  345


  Wat ik me dan afvraag: heeft men dan niet moeilijk gedaan over het feit dat je verkavelingswijziging en stedenbouwkundige aanvraag tegelijkertijd hebt ingediend?
  Bij ons werd er gezegd dat je eigenlijk eerst de wijziging moest aanvragen en pas de bouwaanvraag als de wijziging was goedgekeurd. Nu gaat het om een relatief kleine wijziging (kroonlijsthoogte met 80 cm verhogen omdat de grond schuin afloopt) die al officieus is goedgekeurd door stedenbouw, maar elke wijze die het proces kan versnellen en waardoor we de bouwaanvraag nog in 2009 zouden kunnen indienen is wel meegenomen.

 3. #1368
  knaap
  Geregistreerd
  Feb 2008
  Berichten
  125


  Iemand een idee hoe het zit met de verlenging van de vernieuwbouw, er wordt hier nergens over gesproken.

 4. #1369


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door alkin
  Wat met mensen die hun bouwaanvraag binnen doen voor 31 maart, maar enige tijd later wordt de bouwaanvraag afgekeurd door de gemeente?

  Kunnen zij alsnog genieten van die 6% btw verlaging?

  thanks.
  tja, als je geen vergunning hebt, zal je niet bouwen en zal je ook geen facturen hebben...
  en als je een weigering krijgt waarvan je denkt dat die onterecht is, kan je in beroep gaan

 5. #1370


  stukje uit artikel in de Standaard:
  De verlenging wordt echter heel ruim geïnterpreteerd. Iedereen die voor 31 maart een bouwaanvraag indient, kan er gebruik van maken, zelfs als de werf maar maanden of zelfs jaren later wordt opgestart.

  maar in artikel geen woord over verlenging van de uitbreiding geheel België van de sloop/vernieuwbouw...
  Heeft iemand hierover iets opgevangen?

 6. #1371
  Ellekeeuuh
  Guest


  bron:
  http://www2.livios.be/nl/_immo/_guid/_b ... m/8594.asp

  Fiscaliteit

  Tijdelijke btw-verlaging tot 6%
  Om de economische crisis te counteren, heeft de federale regering een tijdelijke btw-verlaging tot 6% op nieuwbouw, slopen en heropbouw ingevoerd. De verlaging is enkel van toepassing in 2009. Een overzicht:

  Tarief van 6% voor nieuwbouw op maximaal 50.000 euro
  Voor nieuwbouw daalt het normaal btw-tarief van 21% naar 6% voor de bouw of de aankoop van een woning. De bouwheer moet de woning hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning waar hij gedomicilieerd is, gebruiken. De verlaging geldt op een beperkte schijf van facturen voor een totaalbedrag van maximum 50.000 euro, exclusief btw. Hierdoor kan je van 7.500 euro voordeel genieten.

  Een schijf van 50.000 euro
  ?De omschrijving 'een' schijf betekent dat niet alleen de 'eerste' schijf van 50.000 euro van een project dat gefactureerd wordt in aanmerking komt, maar om het even welke schijf van 50.000 euro. Dit houdt in dat een in 2008 opgestart bouwproject waarvoor al facturen opgemaakt werden ook in aanmerking kan komen voor de btw-verlaging in 2009.
  Bouw en koop
  ?De verkoop van woningen op plan en de verkoop van nieuwe al gebouwde appartementen vallen ook onder het toepassingsgebied van de btw-vermindering.
  [ Foto: Dewaele Bouwbedrijven ] Facturaties in 2009
  ?Het gaat om een tijdelijke maatregel die uitsluitend van toepassing is op facturen die opgemaakt zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009.
  •Opgelet! Bij de bouw van een woning is wel vereist dat de facturatie aan 6% gebeurt vóór de ingebruikneming van het gebouw.
  •Een in de loop van 2009 verkochte woning mag nog niet in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2009.
  ?Facturen die opgemaakt zijn vanaf 1 januari 2009 tot de datum van publicatie van de bepalingen in het Belgisch Staatsblad komen ook in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief. De maatregel treedt retroactief in werking vanaf begin 2009. Hiervoor moet je de normale werkwijze volgen die geldt voor het opmaken van kreditnota's en corrigerende facturen.
  Wel van toepassing
  ?Het verlaagd tarief is uitsluitend van toepassing op een woning die hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk gebruikt wordt als vaste privéwoning waar de bouwheer/verkrijger zonder uitstel gedomicilieerd is.
  ?Wie een nieuwe woning bouwt of koopt en zijn huidige woning verlaat kan wel van de verlaging genieten. Wel is het zo dat je minstens vijf jaar in die woning moet wonen. Deze periode eindigt op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw . Als je dit niet doet, moet je hiervan aangifte doen op het btw-controlekantoor van het ambtsgebied waarin het gebouw is gelegen. Het verkregen belastingvoordeel (maximaal 7.500 euro) moet je dan ook terugstorten aan de staat.
  Niet van toepassing
  ?Tweede verblijven en woningen om te verhuren, komen niet in aanmerking.
  ?Werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en het plaatsen van afsluitingen.
  ?Zwembaden, sauna's, midget-golfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties.
  ?Werken uitgevoerd aan woningen die eerst aangekocht werden met toepassing van 6% op een schijf van 50.000 euro.
  Geregistreerd aannemer
  ?Om in aanmerking te komen, moet je een beroep doen op een geregistreerd aannemer.
  Procedure en formaliteiten bij de bouw van een woning
  ?Zowel de bouwheer als de aannemer moet bepaalde formaliteiten naleven om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief van 6%.
  Bouwheer

  ?De bouwheer moet bij zijn lokale belastingskantoor over de toegevoegde waarde verklaren dat het gebouw dat hij laat oprichten bestemd is om, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, te worden gebruikt als zijn vaste privéwoning waar hij zijn domicilie zal hebben. De administratie moet op deze verklaring een referentienummer aanbrengen.
  ?De bouwheer moet een kopie van deze verklaring overhandigen aan de aannemer.
  Aannemer

  ?De aannemer moet op de factuur en op het dubbel dat hij bewaart de datum en het referentienummer vermelden van de verklaring die hij heeft ontvangen van de bouwheer. Ook het btw-controlekantoor waar de verklaring ingediend is, moet erop staan.
  ?Uiterlijk de laatste werkdag van de maand na die waarin de factuur uitgereikt werd, moet de aannemer een kopie van deze factuur sturen naar het btw-controlekantoor waaronder hij valt
  ?Voor zover deze twee voorwaarden door de aannemer nageleefd worden en behalve in geval van samenspannen tussen partijen of klaarblijkelijk niet naleven van de verschillende voorwaarden, ontlast de verklaring van de bouwheer de aannemer van de aansprakelijkheid over de vaststelling van het tarief.
  Slopen - heropbouw
  Sinds begin 2007 is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing op de afbraak van een oud gebouw dat vervangen wordt door een nieuwe woning. De bedoeling van de maatregel was de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van oude stadswijken. De regel was enkel van toepassing in 32 gemeenten.

  Deze beperking tot 32 stadsgebieden valt weg in 2009 zodat dit jaar het volledige grondgebied in aanmerking komt. Het gaat om een tijdelijke maatregel zodat vanaf 2010 opnieuw de beperkte lijst zal gelden. Op deze lijst staan:

  - De stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik.
  - Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Vorst.
  - Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen, Elsene, Ukkel, en Etterbeek.

  Ook hier zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de werken in onroerende staat uitgevoerd worden aan een gebouw dat na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt.

  Een geregistreerde aannemer moet de werken uitvoeren.

  De bouwheer en de aannemer moeten een aantal formaliteiten vervullen.

  Bepaalde werken zijn uitgesloten van het verlaagde tarief van 6%.

  De afbraak en heroprichting moeten betrekking hebben op een woning die na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Er is niet vereist dat het afgebroken gebouw een privéwoning was, de aanwending van het gebouw vóór de afbraak is van geen belang.

  Renovatiewerken
  Het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken blijft ongewijzigd van toepassing tot eind 2010. Voorwaarden zijn:

  ?De handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben;
  ?De woning moet, na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privé-woning worden gebruikt;
  ?De eerste ingebruikneming gaat ten minste vijf jaar terug;
  ?De werken moeten worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker door een geregistreerd aannemer;
  ?De klant moet een attest overmaken aan de aannemer waarop vermeld staat dat aan de voorwaarden is voldaan. De gegevens van het attest moeten ook op de factuur vermeld worden.
  Sociale woningbouw
  Sinds 2007 is het btw-tarief verlaagd van 12% naar 6% voor de bouw van woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen of door hen erkende maatschappijen. Nu zal ook de bouw van nieuwe sociale woningen door andere overheden in aanmerking komen voor het verlaagd tarief van 6%.


  Nog tot 31 maart btw-verlaging in de bouw - 13/10/2009
  [ Foto: Livingwood ] Het kernkabinet heeft in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over de begroting 2010 en 2011. De btw-verlaging in de bouw van 21 naar 6% krijgt een verlengstuk. Nog tot 31 maart volgend jaar zal ze geldig zijn.

  Iedereen die voor 31 maart een bouwaanvraag indient, zal van het verlaagde tarief gebruik kunnen maken. Het was de regering–Leterme die begin 2009 besliste om het btw-tarief in de bouw te verlagen van 21 naar 6 %. Doel was om zo de crisis te counteren. Het verlaagde tarief is overigens enkel geldig op één schijf van 50.000 euro bij de bouw of aankoop van een huis. Dit is goed voor een besparing van 7.500 euro. Ook werd de 6 %-regel over het hele land uitgebreid voor de sloop en heropbouw van een huis.

  Ook zijn er maatregelen genomen om de bouw van passiefwoningen te stimuleren door een hogere hypothecaire aftrek. Later meer!

 7. #1372


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Woubeir
  Wat ik me dan afvraag: heeft men dan niet moeilijk gedaan over het feit dat je verkavelingswijziging en stedenbouwkundige aanvraag tegelijkertijd hebt ingediend?
  Bij ons werd er gezegd dat je eigenlijk eerst de wijziging moest aanvragen en pas de bouwaanvraag als de wijziging was goedgekeurd. Nu gaat het om een relatief kleine wijziging (kroonlijsthoogte met 80 cm verhogen omdat de grond schuin afloopt) die al officieus is goedgekeurd door stedenbouw, maar elke wijze die het proces kan versnellen en waardoor we de bouwaanvraag nog in 2009 zouden kunnen indienen is wel meegenomen.
  Neen hier deden ze niet moeilijk over want ze hebben de 2 dingen tegelijk behandeld. Ik weet wel dat het dossier van de gewone aanvraag veel eerder klaar was als die van de verkavelingswijziging en dat ze dat gewoon aan de kant hebben laten liggen totdat de verkavelingswijziging ook klaar was beide dossiers zijn dan op dezelfde dag door het schepencollege goedgekeurd. Groeten Spectrum

 8. #1373


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door patricia
  Iemand een idee hoe het zit met de verlenging van de vernieuwbouw, er wordt hier nergens over gesproken.
  Heb net gebeld met de Confederatie bouw, en men zegt daar dat deze morgen het kabinet (Reynders?) bevestigd heeft dat voor sloop/vernieuwbouw ook de uitbreiding van de 32 stedelijke gebieden naar geheel België verlengd wordt !
  Details ontbreken nog, maar allicht zal dit misschien alleen gelden voor sloop/bouw-aanvragen ingediend tot 31 maart 2010. Het grote voordeel is toch dat er waarschijnlijk geen einddatum-limiet op staat voor de facturen... de einddatum is dan feitelijk de dag dat je verhuist.
  Verschijning in SB zal ten vroegste zijn voor november, maar kan ook december zijn, (of zelfs later...?)

 9. #1374
  kerel
  Geregistreerd
  Jan 2009
  Berichten
  594


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door danobus
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door patricia
  Iemand een idee hoe het zit met de verlenging van de vernieuwbouw, er wordt hier nergens over gesproken.
  Heb net gebeld met de Confederatie bouw, en men zegt daar dat deze morgen het kabinet (Reynders?) bevestigd heeft dat voor sloop/vernieuwbouw ook de uitbreiding van de 32 stedelijke gebieden naar geheel België verlengd wordt !
  Details ontbreken nog, maar allicht zal dit misschien alleen gelden voor sloop/bouw-aanvragen ingediend tot 31 maart 2010. Het grote voordeel is toch dat er waarschijnlijk geen einddatum-limiet op staat voor de facturen... de einddatum is dan feitelijk de dag dat je verhuist.
  Verschijning in SB zal ten vroegste zijn voor november, maar kan ook december zijn, (of zelfs later...?)
  Dat zou echt wel ideaal zijn !!!

 10. #1375
  kerel
  Geregistreerd
  Mar 2006
  Locatie
  Zwalm
  Berichten
  560


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door danobus
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door patricia
  Iemand een idee hoe het zit met de verlenging van de vernieuwbouw, er wordt hier nergens over gesproken.
  Heb net gebeld met de Confederatie bouw, en men zegt daar dat deze morgen het kabinet (Reynders?) bevestigd heeft dat voor sloop/vernieuwbouw ook de uitbreiding van de 32 stedelijke gebieden naar geheel België verlengd wordt !
  Details ontbreken nog, maar allicht zal dit misschien alleen gelden voor sloop/bouw-aanvragen ingediend tot 31 maart 2010. Het grote voordeel is toch dat er waarschijnlijk geen einddatum-limiet op staat voor de facturen... de einddatum is dan feitelijk de dag dat je verhuist.
  Verschijning in SB zal ten vroegste zijn voor november, maar kan ook december zijn, (of zelfs later...?)
  Dus voor alle duidelijkheid:
  Bij sloop en heropbouw had je in 2009 recht op 6%, onbeperkt in bedrag (dus niet max 50.000€). Betekend dit dan dat je nu; op voorwaarde dat je die bouwvergunning hebt voor 31 mrt 2010; onbeperkt STEEDS 6% betaald tot het einde van je bouw ?
  Want dat zou pas de max zijn !!!!

 11. #1376
  raap
  Geregistreerd
  Feb 2009
  Berichten
  4


  vandaag ook even gebeld naar Confederatie bouw en inderdaad bij sloop en heropbouw zou deze regel ook doorlopen naar volgend jaar toe.

 12. #1377
  gezel
  Geregistreerd
  Jun 2006
  Locatie
  Waanrode
  Berichten
  2.090


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door powerrentingske

  Dus voor alle duidelijkheid:
  Bij sloop en heropbouw had je in 2009 recht op 6%, onbeperkt in bedrag (dus niet max 50.000€). Betekend dit dan dat je nu; op voorwaarde dat je die bouwvergunning hebt voor 31 mrt 2010; onbeperkt STEEDS 6% betaald tot het einde van je bouw ?
  Want dat zou pas de max zijn !!!!
  Die steeds is wel beperkt tot "eind 2010"

  Volgens nieuwsbrief Confederatie bouw:

  1. Verlaagde btw-tarieven

  De regering heeft beslist om het verlaagd btw-tarief van 6% dat tijdelijk werd ingevoerd als herstelmaatregel voor de bouwsector met één jaar te verlengen nl. tot eind 2010. Er zal echter aan één bijkomende voorwaarde moeten voldaan zijn: de bouwaanvraag moet inge¬diend zijn uiterlijk op 31 maart 2010.

  Concreet gaat het om de verlenging van de drie volgende bepalingen:

  • Nieuwbouw voor maximaal 50.000 €

  Voor de bouw van een woning evenals voor de levering van een woning die de bouwheer of de verkrijger hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning, waar hij gedomici¬lieerd is, zal gebruiken en dit ten belope van een beperkte schijf van facturen voor een totaal bedrag van maximum 50.000 €, exclusief btw.

  • Afbraak-herbouw

  Sinds begin 2007 kan het verlaagde btw-tarief van 6% toegepast worden wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe woning. In 2007 en 2008 kon dit tarief van 6% uitsluitend toegepast worden wanneer de woning gelegen was in één van de 32 opgesomde stadsgebieden. Deze beperking tot 32 stadsgebieden viel weg in 2009 zodat het volledige grondgebied in aanmerking komt.

  • Publieke sociale woningbouw

  Sinds 2007 werd het btw-tarief verlaagd van 12% naar 6% voor de bouw van woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen of door hen erkende maatschappijen. Nu zal ook de bouw van nieuwe sociale woningen door andere overheden in aanmerking komen voor het verlaagd tarief van 6%.

  In deze drie situaties blijft het dus mogelijk om tot eind 2010 facturen op te maken met 6% in plaats van 21% btw op voorwaarde dat de bouwaanvraag wordt ingediend uiterlijk op 31 maart 2010.
  Volg onze bouw op: http://www.dcme.be/bouw

 13. #1378
  raap
  Geregistreerd
  Oct 2009
  Berichten
  3


  BTW 6% op nieuwbouw?

  Volgens dezelfde info v/d Confederatie Bouw zou voor nieuwbouw geen belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen meer toegelaten worden vanaf aanslagjaar 2011 (dus vanaf 01Jan2010)

 14. #1379
  gezel
  Geregistreerd
  Feb 2007
  Berichten
  1.248


  Re: BTW 6% op nieuwbouw?

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jodt
  Volgens dezelfde info v/d Confederatie Bouw zou voor nieuwbouw geen belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen meer toegelaten worden vanaf aanslagjaar 2011 (dus vanaf 01Jan2010)
  eek heeft iemand hier nog andere referenties voor ?

 15. #1380
  gezel
  Geregistreerd
  Jun 2006
  Locatie
  Waanrode
  Berichten
  2.090


  Re: BTW 6% op nieuwbouw?

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jodt
  Volgens dezelfde info v/d Confederatie Bouw zou voor nieuwbouw geen belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen meer toegelaten worden vanaf aanslagjaar 2011 (dus vanaf 01Jan2010)
  inderdaad:

  2. Andere fiscale maatregelen

  • De belastingvermindering voor energiebesparende investeringen geldt momenteel zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Vanaf aanslagjaar 2011 zullen nieuwe woningen worden uitgesloten van de belastingvermindering.

  In de praktijk betekent dit dat de betalingen die gebeuren vanaf 1 januari 2010 voor energiebesparende investeringen in een nieuwbouw geen recht meer zullen geven op het fiscaal voordeel in de personenbelasting.

  • Het maximum bedrag van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen bedraagt 40% van het gefactureerd bedrag maar wordt beperkt tot een maximumbedrag van (niet-geïndexeerd) 2.000 €. Voor de installatie van zonnepanelen werd dit maximumbedrag verhoogd tot (niet-geïndexeerd) 2.600 €. Vanaf aanslagjaar 2012, dit betekent voor betalingen vanaf 1 januari 2011, wordt het maximumbedrag van de vermindering voor de installatie van zonnepanelen opnieuw tot 2.000 € gebracht. De geindexeerde maximumbedragen zijn voor dit jaar vastgesteld op 2.770 € en 3.600 €.

  • Er komt een nieuwe belastingvermindering voor energiebesparende investeringen voor de bouw van energiearmen en “zero-energie”-woningen naar analogie met de passiefwoning.

  • De reeds lange tijd verwachte wijziging om bij de verkoop van een nieuw gebouw met btw ook de grond te onderwerpen aan btw in plaats van aan registratierechten zal ook doorgevoerd worden. Deze wijziging zal in werking treden vanaf 2011.
  Volg onze bouw op: http://www.dcme.be/bouw

Tags for this Thread

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag je berichten niet bewerken